IN FOCUS

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor- 6 May 2015
HEADLINES: 1. India to sign Chabahar port deal with Iran, ignoring US warning 2. Jet, Etihad alliance working, slowly 3. Except petroleum, no sector saw growth in exercise duty co...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

ยาตราการทูตของอินเดีย (ตอนที่ 1 ฝรั่งเศส)
เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้นำอินเดียผงาดในเวทีโลกอีกครั้ง ด้วยการออกเดินสายเยือนประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจกลุ่ม G7 สามประเทศติดกัน ได้แก่...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

ลู่ทางการทำธุรกิจในอินเดีย
ช่วงนี้มีแต่คนกล่าวถึงประเทศอินเดียในฐานะของตลาดที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะด้วยประชากรราว 1,200 ล้านคน ที่มีอายุเฉลี่ย 24-25 ปี ซึ่งกำลังเป็นวัยทำงานหนุ่นสาว อีกทั้งความมุ่งมั่นของประเท...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

แกะรอยความสำเร็จของไก่ห้าดาว 5 Star Chicken
ประชากรอินเดียราว 1,200 ล้านคน มี 80% นับถือศาสนาฮินดู ไม่รับประทานเนื้อวัว และ 14% นับถือศาสนาอิสลาม ไม่รับประทานเนื้อหมู แต่ไม่ว่าจะนับถือฮินดู อิสลาม หรือศาสนาใดๆ ก็ตามในอินเดี...
อ่านทั้งหมด