เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor: 22 May 2018
HEADLINES: 1. As Petrol, Diesel Prices Hit Record High, Government Plans These Steps To Douse Fuel Fire 2. First Shipment Of Oil From UAE Reaches Reserve In Mangaluru 3. Rs 450-Cr...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

ใครๆ ก็พูดถึง Blue Economy ...แล้วอินเดียล่ะว่าอย่างไร
แม้ว่าจะมีการอภิปรายเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่แนวคิดเศรษฐกิจภาคทะเล หรือ Blue Economy ถือได้ว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

LOTS จะเปิดร้านค้าปลีกสาขาแรกที่กรุงนิวเดลี
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายธนิศร์ เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการ LOTS Wholesale Solutions ได้เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เพื่อแจ้งกำหนดการเปิดร้านค้าปลีกสาขาแรกในกรุงนิวเดล...
อ่านทั้งหมด