Sat, 23 Feb 2019

เกาะติดข่าวเศรษฐกิจอินเดีย

Daily News Monitor: 22 February 2019
HEADLINES: 1. Pulwama Attack: Import Duty Hike On Pakistani Goods Hits Indian Traders 2. Russian Helicopters Looks For Localisation 3. FSSAI, Ayush Ministry Discussing Regulations...
อ่านทั้งหมด

จับตาเศรษฐกิจ กฎระเบียบและนโยบายอินเดีย

อินเดียกับบทบาทการเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโ...
อินเดียเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเนื่องจากมีพื้นที่การเกษตรขนาดยักษ์ และจำนวนเกษตรกรมหาศาล แต่ที่ผ่านมา อินเดียยังไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปจำหน่ายในต...
อ่านทั้งหมด

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอินเดีย

สยบข่าวลือเรื่องอินเดียต้องการนำเข้าพริกไทยจากไทยจำนวนมาก
เช้าวันนี้ (26 กันยายน 2561) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีได้รับการติดต่อจากนักข่าวไทยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสื่อที่ว่าอินเดียต้องการนำเข้าพริกไทยจากไทยจำนวนมาก ซึ่ง...
อ่านทั้งหมด

รู้จักธุรกิจไทยในอินเดีย

ธุรกิจไทยในอินเดียกำลังเติบโต
ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ภาคธุรกิจไทยสนใจประเทศอินเดียเป็นพิเศษ จนมีธุรกิจรายใหม่ ๆ ของไทยเกิดขึ้นในอินเดียมากมาย วันนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจึงขอนำเรื่องราวของภาคธ...
อ่านทั้งหมด